Nakazane prawem badania wysokościowe

Tu sprawdzisz, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale też pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Na czym polegają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów BHP powinna być wykonywana z zastosowaniem specjalnych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być groźna. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można też zdiagnozować kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je rokrocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Top