Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Potrzebujesz informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Dobrze trafiłeś!

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają setki zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż w internecie bez trudu można wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nieraz koniecznością, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Czas realizacji, język, rodzaj przekładu – to wpływa na finalny koszt usługi

Finalną cenę translacji dokumentu kształtują wymienione poniżej czynniki:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) lub słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest praktycznie o wiele tańsze aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematy, które opisuje tekst. Translacja prac dyplomowych, opracowań medycznych czy umów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach błędów.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu prostego?

Warto zaakcentować, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer, a także oznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Top