Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o rozwoju kompetencji, uzyskasz na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/.

Rośnie liczba pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników znamiennie przekłada się na sukces całej firmy. Zaangażowani pracownicy zaopatrzeni w szeroki arsenał umiejętności miękkich to przecież najistotniejszy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – skuteczne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich indywidualnych kwalifikacji oraz uwarunkowań może pomóc pracodawcy w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na różnorodne wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez wykwalifikowanego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych wykazuje zdolności przywódcze i będzie odpowiednim liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane rozmaitymi metodami – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie sesji stosowane są efektywne techniki szkoleń, np. symulacje, analiza danego przypadku (case studies), zadania grupowe oraz wywiady. Dzięki nim można ujawnić utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można prowadzić dalej działania z zespołem w formie coachingu.

Fazy audytu AC/DC

Rzetelny audyt jest podzielony na parę stadiów. Zaczyna się od określenia kompetencji potrzebnych na audytowanym stanowisku. Następnie audytor dobiera techniki, które zostaną użyte w trakcie sesji. Dalszym stadium jest zakomunikowanie celów sesji i tego, co zamierza się z jej pomocą uzyskać. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty zatrudnionych – powinno one dawać komfort, który pomoże spełnić cele sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz podane są rekomendacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Top