Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Brak Ci doświadczenia w tym temacie? Skorzystaj ze wsparcia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Top