Doradztwo personalne – czy firmy go potrzebują?

Pełna oferta doradztwa HR.

Część działań prowadzonych przez dział HR może przekraczać możliwości danej firmy. Problem okazuje się wyjątkowo istotny, gdy konkretny projekt zakłada mnóstwo niewiadomych, a jednocześnie zahacza o problematykę do tej pory obcą pracownikom. Nie bez znaczenia dla poprawności poprowadzenia danego procesu jest poziom zaawansowania zamierzenia i, rzecz jasna, wiedza niezbędna do jego wykonania. Z tej przyczyny w wielu przypadkach potrzebna staje się pomoc zewnętrznych ekspertów, którzy, w zależności od projektu, mogą wziąć na siebie zarządzanie całością albo zapewnić doradztwo w wskazanych stadiach projektu. W jakich sytuacjach podmioty winny zdecydować się na usługi doradztwa personalnego?

Doradztwo HR – zarządzanie przeprowadzeniem całego projektu bądź jego fazami

Na pomoc proponowaną w ramach doradztwa HR, przedsiębiorstwa decydują się w różnych sytuacjach. Jednym z najistotniejszych aspektów takiej współpracy jest ewaluacja poziomu satysfakcji zatrudnionych. By jej rezultaty okazały się miarodajne, a także wartościowe przy tworzeniu strategii, wymagane jest zastosowanie stosownych technik gromadzenia danych i ich poprawna interpretacja. Oprócz tego przedsiębiorstwa częstokroć zatrudniają konsultanta HR, aby zlecić mu wykonanie wszelkiego typu audytów – przeważnie dotyczących komunikacji wewnętrznej. Jak już nadmieniliśmy, funkcja doradcy HR bywa wieloraka. Czasem ma on rolę project managera, przewodzącego całym procesem, kiedy indziej natomiast jest wyłącznie konsultantem merytorycznym, dającym wszechstronne wsparcie w razie ewentualnych problemów.

Doradztwo HR – powodzenie działań zależy od doświadczenia doradcy

Sukces strategii podejmowanych we współpracy z doradcą HR w największym stopniu zależy od tego, jakie kompetencje opanował dany specjalista. Przy wyborze konsultanta HR powinno się przyjrzeć się w szczególności jego doświadczeniu. Warto sprawdzić to, z jakimi przedsiębiorstwami przedtem współpracował i, co najważniejsze, jakie zadania tam realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Top