Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów Bielsko - usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują również zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie w stanie w dość szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Top