Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

noty księgowe na 40 euro

Każda osoba prowadząca własną firmę wcześniej lub później styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, że notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje budowanych często przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty mogą być chwilowe kłopoty finansowe albo niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest też w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top