Co to jest metoda kasowa?

Skieruj się w to miejsce po więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość krajowych przedsiębiorców

Brak pojawienia się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy stu lub więcej dokumentach monitoring wpłat przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top