Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Więcej informacji o automatycznej windykacji należności.

Jest wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wysyła identyczną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać swoje harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje również zauważalną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top