Kurs górski – szkolenia pod okiem specjalistów

W tym miejscu uzyskasz więcej informacji o kursie zimowej turystyki wysokogórskiej.

Góry są wspaniałe, a jednocześnie niebezpieczne. Praktycznie co parę tygodni, a głównie w miesiącach, kiedy wczasowicze tłumnie zjeżdżają w atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe zlokalizowane u podnóży znanych szczytów, w mediach informują o nowych tragicznych zdarzeniach z udziałem osób, które bez właściwego przygotowania wybrały się na wycieczkę trasą o najwyższej trudności. Stąd entuzjastom gór chcącym nauczyć się poruszać po nich odpowiedzialnie radzimy zgłosić się na kurs turystyki wysokogórskiej.

Kurs górski – szkolenie nie tylko z asekuracji, orientacji w terenie i chodzenia na rakietach śnieżnych

Najlepszą drogą, żeby pozyskać niezbędną wiedzę jest odbycie wszechstronnego szkolenia prowadzonego przez profesjonalistów z każdej z najważniejszych sfer łączących się ze wspinaczką wysokogórską, czyli instruktorów wspinaczki, ratowników górskich i przewodników górskich. Pod ich okiem uczestnicy kursu turystyki wysokogórskiej nauczą się m.in. poprawnego poruszania się w rakach i na rakietach śnieżnych, władania czekanem, poznają reguły asekuracji, autoasekuracji oraz metody radzenia sobie podczas upadku, przemieszczania się w zespole linowym, a także po trasach wyposażonych w via ferraty. Co ważne, kurs górski uczy uczestników podstaw survivalu, medycyny górskiej oraz orientacji w terenie, które okazują się niezbędne w przypadku rozmaitych nieprzewidzianych zdarzeń. Kurs obejmuje także zasady odpowiedniego zachowania się w trakcie lawiny.

Górskie kursy, w tym także kurs zimowej turystyki wysokogórskiej, organizuje zespół Exploruj.pl, który ma ogromne doświadczenie jako realizator wycieczek w łańcuchy górskie zlokalizowane na całym świecie. Szkolenia odbywają się w plenerze (w Polsce, w Austrii oraz na Słowacji) w niedużych grupach, które na ogół nie przekraczają sześciu osób. W efekcie przyswajanie wiedzy toczy się w komfortowej atmosferze. Instruktorzy mają wówczas sposobność przeznaczyć na każdego uczestnika szkolenia dostatecznie dużo czasu i uwagi, by mogli oni sprawnie opanować najważniejszą wiedzę, konieczną do bezpiecznego poruszania się po górach.

Kontakt z firmą:
Exploruj.pl
ul. Sobiczkowa 53A
34-511 Kościelisko

Tel.: +48 12 444 18 46
Mob.: +48 690 168 051
E-mail: [email protected]

Top