Do czego wykorzystuje się kontenery stalowe?

Sprawdź, gdzie kupić hakowce.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Top