Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

Kliknij tutaj jeśli jesteś zainteresowany dekarbonizacją przemysłu.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że firmy poszukują nowych rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich oddziaływania na środowisko.

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przede wszystkim przez zwiększenie elektryfikacji oraz ograniczenie zużycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, czy trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest dodatkowo zimno.

W szeregu sfer przemysłu możliwe jest również użycie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej użycie daje z czasem znaczne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W czasach powszechnej świadomości negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najlepsza metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Owszem, zastosowanie tego rodzaju procesów generuje spore koszty, jednakże w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Kontakt z firmą:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Top