Strona główna » Bezpieczeństwo

Zagwarantowanie wszelkich norm bezpieczeństwa w trakcie wytwarzania żywności wymaga, aby kadra linii przetwórczych posiadała stosowny ubiór ochronny, który zapobiega przedostaniu się cząstek ciał obcych do wytwarzanych towarów. Jednym z najważniejszych elementów takiej ubrań roboczych są czepki i maseczki, zakładane na głowy pracowników. Z czego wykonuje się kominiarki i czepki ochronne? Fundamentalną rolą artykułów chroniących głowę […]

Top